Welkom beste bezoeker

Turnen is een sport die al heel oud is. Het turnen heeft zijn oorsprong bij de Romeinen, die het arte Gymnastica noemden. De vernieuwde belangstelling voor het turnen dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw en danken we vooral aan de Duitse pedagogen als basedow(1723-1790), Salzmann en J.C Gutsmuths(1759-1839). Zij slaagden er in de gymnastiek in een paar jongensscholen in te brengen.Vooral Gutsmuths die het eerste leerboek voor gymnastiek publiceerde nl. Gymnastik für die Jugend,ook in franse versie verschenen in 1803. Dit leerboek had een erg grote invloed op de gymnastiekbeoefening. Onder deze drie pedagogen kende vooral Duitsland op het einde van de 18de eeuw een sterke bloei van de gymnastiekbeweging.

Het duitste turnen onderging vooral de invloed van Friedrich Ludwig Jahn(1778-1852), die in het begin van de 19de eeuw nieuwe impulsen gaf aan de Duitse turnbeweging. Hij propageerde, in het kader van de Napoleontische overheersing, het turnen als een middel om de pruisische jeugd te harden. Er werden grote turnoefebplaatsen aangelegd waar de jeugd een strakke fysische opvoeding kreeg met tal van nieuwe oefeningen en turntoestellen. Jahn, die op de Hassenheide in berlijn de eerste openbare Türnplatz opende, stond aan de basis van de oefeningen aan de brug, de rekstok, het paard en de bok. Hij was de grondlegger van de Duitse türnverein. Dit verenegingsturnen werd later overgenomen door vele andere landen.

Na de overwinning van Napoleon bleven de Duitse turners ook politiek actief. Omdat ze republikeinse eisen hadden was er zelfs een algemaan turnverbod tussen 1819 en 1842 en werd Jahn gearresteerd in 1820. Toch bleef het turnen ondergronds doorgaan in kleine zalen waardoor nog meer nadruk kwam te liggen op de turntoestellen. Door dit turnverbod zochten toen veel turners hun heil ik het buitenland en zo werd het turnen bekend over Europa.

Zo evolueerd het turnen nog tot op de dag van vandaag. Zo worden de toestellen aangepast om meer vieligheid te garanderen of moeilijkere elementen mogelijk te maken. De meest recente drastische verandering is de invoering van de Pegasus als nieuw springtoestel in 2002 en dit ter vervanging van het vroegere springpaard.

Ook worden er nog nieuwe delen gevonden die dan opgenomen worden in de FIG code (Fédération Internationale de Gymnastique). De FIG code is een document waar alle delen worden in opgetekent en bewaart. Ook de regels staan in de FIG code. De Fig code word om de vier jaar aangepast na de olympische spelen. De delen die in de FIG code worden opgetekent worden ook van elkaar onderscheiden door de moeilijkheid van het deel. Zo heb je A-(0.1ptn), B-(0.3ptn) , C-(0.9ptn), D-(1.2ptn), E-(1.5ptn) en F delen (1.8ptn).